Home Terug naar pagina familiegeschiedenis
Deel 6 Kamp Amersfoort
Uit documenten, die ik in juni 2014 heb ontvangen van onderzoeker Ardon  Toonstra van Kamp Amersfoort, blijkt dat oom Leo daar op 19 mei 1944  werd binnengebracht. Dit betekent, dat Leo een kleine week nog ergens  heeft vastgezeten. Waarschijnlijk op het politiebureau van Terneuzen in  afwachting van transport naar kamp Amersfoort.  
Hierboven zijn registratiekaart van “Polizeiliches Durchgangslager  Amersfoort”, oftewel Politiek Doorgangskamp Amersfoort. Ook  contractbrekers werden hier eerst naar toe gebracht, waaronder dus ook  oom Leo.  Vaag rechtsboven zien wij zijn kampnummer, 12445, gestempeld staan.  Rechtsonder zien we de datum, dat hij het kamp is binnengekomen  (eingeliefert) en wel op 19 mei 1944. Ook zien we daaronder wanneer hij dit  kamp weer verlaten heeft en wel op 8 september 1944. Dus hij heeft daar  bijna 4 maanden gezeten.  Daaronder staat de afkorting “Arb. Eins. Reich”, waarschijnlijk de afkorting  van Arbeits Einsatz Reich. Linksonder staat de grond van zijn arrestatie en transport naar kamp  Amersfoort, namelijk “Kontraktbruch”, oftewel conractbreuk.  Linksboven staan de persoonsgegevens van oom Leo.  Daarnaast was er nog een soort algemene kaart met beperkte gegevens.  Deze ziet u hierna. 
Er werd naast deze algemene registratiekaarten ook een soort kaart  bijgehouden waarop te zien was wat het gewicht was van oom Leo bij  binnenkomst en aantekeningen over ziekte enz. Op de kaart staat, dat oom  Leo 75 kilo woog (met kleren aan) bij binnenkomst in het kamp.  Wat de andere aantekingen op de kaart betekenen moet ik nog nader  uitzoeken, maar wel is te zien dat hij medio juni en eind juli koortsvrij is  verklaard. Op een briefje, die jammer genoeg is meegekopieerd met de  kaart, zien we een diagnose overzicht en een therapie. Daarop staat o.a. dat hij weer moeilijkheden heeft met zijn neus en als medicijn een zoutoplossing  krijgt toegediend. De kaart heb ik op de volgende bladzijde geplaatst. 
Dan is er ook nog een kaart waarop oom Leo’s naam is doorgehaald  (onderaan), waaruit zou blijken, dat hij op 9 juni 1944 overgeplaatst zou  gaan worden naar de Oostfriese eilanden. 
Waarom dit uiteindelijk niet is doorgegaan is onduidelijk. Rechtsboven op  deze kaart worden plaatsnamen Bremen en Emden door elkaar afgedrukt.  Volgens de getypte tekst rechtsboven zou de reis via Delfzijl gaan. Of hij  toen nog koorst had zou een rol gespeeld kunnen hebben, want pas na 9  juni 1944 wordt hij koortsvrij verklaard.  Hieronder nog een registratiekaart, waarop te zien is, dat oom Leo eigenlijk  op 9 juni 1944 richting Emden zou gaan. Wat opvalt is, dat deze kaart in het  Nederlands is gemaakt. 
Eind juli 1944 komt voor de familie een eerste levensteken uit kamp  Amersfoort. Hij stuurt een brief naar mijn ouders (het poststempel geeft  aan: 25 juli 1944). Op de brief (een speciale brief waarop vermeld staat  Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort) staat zijn naam, bloknummer en  kampnummer (dus: L. Burger, Blok IV, kampnummer 12.445).  Uit informatie bij Kamp Amersfoort gold Blok IV als de plek waar de zieken waren ondergebracht.
Tekst brief Kamp Amersfoort van juli 1944 Bladzijde 1 Beste Ben, An & Adri, De vorige brief voor thuis, deze voor jullie met verzoek de inhoud aan Pa te schrijven. Hoe maken jullie ‘t? Werk je nog steeds aan de verdedigingsD, Ben? Je zal wel van kleur veranderd zijn, denk ik. Met jou gaat ’t zeker ook nog goed, An? Ik ben nieuwsgierig naar Adri, die nu wel los zal kunnen lopen. Ik hoop ‘m gauw weer eens te zien, dan kan ik weer buiten korfballen. Pa schreef over een pakje met snuisterijen, dat ik echter niet ontvangen heb. Bladzijde 2 Schrijf je wat erin zat, maar stuur niets meer. In ieder geval bedankt  voor ’t initiatief, en de medewerkers eveneens hartelijk dank. M’n kleren die nog bij jullie zijn kom ik dit jaar nog terughalen, hoop ik. Zijn m’n vliegtuigjes nog intact? Ik zal er nog wel meer maken. Met mij gaat ’t goed. Ik tob nog steeds in de ziekenbarak, maar maak ’t goed. De groeten aan ouwen Bakker, die ik enige tijd m’n beste metgezel was. Heeft hij ’t nog over thuis gehad? De dagen gaan snel voorbij. ‘k Heb hier enige films gezien, aardige wel. Hebben jullie ’t portret van Ali en Arie al voor niets. Blij dat Tini korfbalt en goede eetlust heeft. Doen
Blz. 1
Blz. 2
Bladzijde 3 jullie de groeten aan al mijn bekenden, Betje, Annie en ouders, Cobi en ouders enz. Is ’t waar van Annie R. Schrijf eens wat je weet. Weet je niets, vraag dan verder maar niets. Komt Cobi nog wel eens bij jullie. Speciale groeten en vraag of ze ook wat aan jullie brief wil toevoegen. Ik verwacht een dikke brief zo gauw mogelijk, per omgaande, direct terug. Vraag aan Pa en Tini of ze ook schrijven naar me. Ben en An, ik moet eindigen. Doen jullie wat ik gevraagd heb, een dikke brief. Nogmaals bedankt voor alles ’n stevige handdruk voor jullie van Leo. P.S. Tevens de groeten aan Fam. Timmers en Wil en de groeten aan thuis natuurlijk.
Blz. 3
Ga naar blz 2 Kamp Amersfoort