Een speurtocht naar mijn onbekende oom Leo.  Al geruime tijd weet ik van mijn vader, dat zijn jongere broer, Leendert  (Leo) Burger, geboren op 24 september 1924 in Rotterdam, in het Duitse  concentratiekamp Bergen-Belsen is omgekomen. Hij had er niet graag over,  iets wat ik me natuurlijk best kan voorstellen. Ook tijdens de interviews, die  ik vanaf eind 2008 hield, kreeg ik er niet veel meer over te weten.  Pas na het overlijden van mijn vader, op 26 februari 2010, kwamen, bij het  opruimen van zijn huis, allerlei foto’s en documenten tevoorschijn, die een  breder licht wierpen op de geschiedenis van mijn onbekende oom. Hoe meer  materiaal ik tevoorschijn haalde, hoe meer ik wilde weten. De gedachte  pijnigt mij iedere keer, dat ik dit materiaal niet eerder boven water heb  kunnen krijgen en er met mijn vader over heb kunnen praten. Dit betekent  dat ik via andere bronnen de informatie boven water moet zien te halen.   Met de gevonden foto’s en documenten ben ik aan het werk gegaan. Zo heb  ik op 6 juli 2010 een bezoek gebracht aan het Doorgangskamp Amersfoort,  alwaar bleek dat zijn naam niet in de archieven voorkomt. Men was daar dan  ook blij met de documenten, die ik had. Deze zijn daar gekopieerd en  gearchiveerd en tegelijkertijd heb ik een oproep laten plaatsen via het  Internationale Onderzoeks Instituut in Bad Ingolsen om meer te weten te  komen.  Met mijn broer Adri en mijn vrouw Ank hebben wij in 2011 het kamp  Bergen-Belsen bezocht. Daar troffen wij zijn naam aan in het “Gedenkbuch”.  Daar hebben we nadere informatie gevraagd, via Bernd Horstmann over  transporten van kamp Amersfoort naar Bergen-Belsen. Deze hebben nooit  plaatsgevonden. Dhr. Horstmann heeft verschillende documenten van ons  mogen kopiëren. Als dank hiervoor ontvingen wij de twee Gedenkboeken en  de gekopieerde documenten op een CD.  Om erachter te komen hoe oom Leo in Bergen-Belsen gekomen is hebben  we ontdekt na een gesprek met oom Gerard in augustus 2011. Daar lieten  wij de naam Neuengamme vallen en meteen reageerde hij hierop met de  mededeling dat oma Burger dit ooit had gezegd.  In 2014 kreeg ik een pakket informatie via onderzoekers van kamp  Amersfoort. Daaruit valt op te maken, dat oom Leo op 8 september 1944 op  transport gezet werd naar N (alleen een letter). Uit het vorengaande moeten  wij dan concluderen, dat dit de aanduiding voor kamp Neuengamme moet  zijn.  Op zoek naar het spoor van oom Leo missen we alleen nog de datum waarop  hij naar kamp Bergen-Belsen is overgebracht. Mogelijk dat dit in de naaste  toekomst nog zal lukken.  Spijkenisse, mei 2015.  Index  Deel 1  De jeugdjaren van oom Leo  Deel 2     Korfbaltijd  Deel 3     HBS Deel 4  Werken in Nederland en Duitsland  Deel 5  Onderduiken  Deel 6  Kamp Amersfoort  Deel 7  Kampen Neuengamme en Bergen-Belsen  Deel 8  Zoektocht en reacties   Deel 9  Bronnen  Deel 10  Vragen en naschrift  Het trouwboekje van opa en oma Burger. 
Menu Menu terug naar familiegeschiedenis