Deel 3 HBS tijd
Ten slotte heb ik uit zijn jeugdjaren nog twee foto’s De eerste is een  klassefoto van klas 5C van de HBS, Hofstedestraat te Rotterdam in 1942. Op  30 augustus 2010 heb ik een brief gestuurd naar de Oud Rotterdammer met  een oproep of er nog iemand is, die de namen van de personen op deze foto  nog weet. In de Oud Rotterdammer van 21 september 2010 trof ik mijn  artikeltje aan.
Dezelfde dag kreeg ik al een telefonische reactie. In de maand erna heb ik  nog 2 brieven, 4 e-mails en 2 telefonische reacties ontvangen. Daardoor heb  ik, op twee na, alle namen kunnen achterhalen. 
U ziet, dat ik de namen op de foto heb geplaatst. De meeste namen heb ik  doorgekregen van Mw. M.J. van Herpen-de Geus. Zij gaf mij deze namen  door, middels een brief rond 1 oktober 2010 verzonden.  Zij gaf de namen als volgt door:  Bovenste rij v.l.n.r.: G. Pommerin, onbekend, onbekend, leraar Schmeding,  Theo Kol en Leo Burger.  Middelste rij v.l.n.r.: de Bruin, Tiny Pik, Rie de Geus, Willy Kristallijn, E. Kok,  Greetje Huisman en Mimi Reinders.  Onderste rij v.l.n.r.: Koos Rutgert, Leo v.d. Hucht en Piet Scheepbouwer.
De tweede en laatste foto betreft een groepsfoto, waar mijn oom Leo op  staat is van school. Hieronder staat hij afgebeeld.
Oom Leo staat als zevende persoon van links.  Zo blijken er van de jongere jaren van oom Leo toch nog heel wat foto’s  bewaard te zijn gebleven. Oom Leo schijnt tot in de oorlog nog korfbal gespeeld te hebben. Of hij nog  speelde toen hij werkzaam was bij de belastingdienst weet ik niet, maar ik  neem aan, als de mogelijkheid er was zou het het zeker gedaan hebben. 
Menu Menu terug naar familiegeschiedenis