Als tienerjongen gaat hij, net als zijn oudste broer Ben, korfballen.  Gezien latere berichten in brieven moet hij daarin erg goed geweest  zijn. We zien hem in verschillende teams, en zelfs in een team, die  door ma getraind en begeleid wordt. 
     Deel 2 Korfbaltijd
Deze foto heb ik gekregen van Riet “Toetie” Brinks tijdens een bezoek aan  haar, met mijn vader, op 10 juli 2009. Volgens Riet is deze foto gemaakt op  het terrein in de Spaanse Polder rond 1939.  Staand v.l.n.r.: Ann Timmers, David… (info Riet Brinks), Henk Hazewinkel  (info Jacoba Kegel-Burger), Nico van der Vlugt (info Riet Vlier), Frans Roos  (info Riet Brinks), Leo Burger, Cor Haanstra (info Jacoba Kegel-Burger)  Op de knieën v.l.n.r.: Nancy Berkeveld (info Riet Brinks), Lenie Rutges (info  Riet Vlier), Marietje Swart (info Riet Brinks) en Riet Visser (info Riet Vlier).  Zittend v.l.n.r.: Nellie Viersen (info Riet Vlier) en Riet “Toetie” Brinks (info  Riet Brinks). 
Na het behalen van het Kampioenschap 1939, Spangenseveld te Rotterdam.  Oom Leo staat links met de handen omhoog. Ma staat rechts van het  midden met haar rechterarm omhoog. 
Staand v.l.n.r: Leo Burger, onbekend, onbekend en onbekend.  Tussenrij v.l.n.r.: onbekend, onbekend en Kars Bruins (info: Riet Brinks).  Zittend v.l.n.r: onbekend, onbekend, onbekend, Kor Haanstra (info: Riet  Brinks) en onbekend. 
Wederom een mooie groepsfoto. Onbekend waar en wnneer genomen.  Staand v.l.n.r.: onbekend, onbekend, onbekend, Leo Burger, Wim  Eyselendoorn en Kars Bruins.  Zittend v.l.n.r.: onbekend, onbekend, onbekend, Wies Ekkelnkamp (info:  Riet Brinks), onbekend en onbekend. 
Ik denk dat ik deze foto ook via Riet Vlier heb verkregen.  Staand v.l.n.r.: Ab Hagen, onbekend, ??? Vlier, Cor Haanstra, onbekend en  onbekend.  Zittend v.l.n.r.: Wim Eyselendoorn, onbekend, Kars Bruins, onbekend, Leo  Burger en ??? Vlier. 
Deze foto gekregen via Riet Vlier. Waar en wanneer de foto genomen is  staat helaas niet vermeld. Staand v.l.n.r.: Ans Vlier, Riet Vlier, Antje Tegelaar, Wies Ekkelenkamp, Nel  van Vierssen en Cor Vlier.  Zittend v.l.n.r.: onbekend, Cor Haanstra, Wim Eyselendoorn, Ab Hagen, Kars  Bruins (info: Riet Brinks) en Leo Burger. 
Nu staat oom Leo rechts achter. Ter verduidelijking heeft iemand ooit een  pijltje erboven gezet. Achterop de foto staat vermeld: Pasen 1941, Spangen  I. Rechtsboven op de originele foto staat: 16 jaren oud.
Deze foto verkregen via Riet Vlier. Hier lijkt het dat deze foto is genomen op  het korfbalterrein van Spangen in de Spaanse Polder rond 1940.  Vermoedelijk staan ze hier met hun tegenspelers. 
Alleen van de spelers van KV Spangen heb ik enkele namen kunnen  achterhalen. Staand v.l.n.r.: John Martino, Kars Bruins, Wim Eijselendoorn en Leo Burger.  Middelste rij v.l.n.r.: onbekend, ?? Vlier, onbekend, Cor Haanstra en Jan  Doorten.  Voorgrond v.l.n.r.: onbekend, Ali Martino, Wies Ekkelenkamp, onbekend en  Jacoba Kegel-Burger.  Alle genoemde namen heb ik van Jacoba Kegel-Burger. 
Deze foto heb ik verkregen via Riet Vlier. Deze foto zou ergens rond 1940  zijn genomen. Of deze ook op het terrein van de Spaanse Polder is genomen  is onduidelijk, maar ik vermoed het wel.  Niet alle namen heb ik hier kunnen achterhalen.  Staand v.l.n.r.: Kars Bruins (info Jacoba Kegel-Burger), Cor Haanstra (info  Jacoba Kegel-Burger), John Martino (info Riet Brinks), onbekend, onbekend,  Leo Burger.  Voorste rij v.l.n.r.: Cor Vlier (info Jacoba Kegel-Burger), Wies Ekkelenkamp  (info Riet Brinks), Ans Vlier (info Jacoba Kegel-Burger), Riet Vlier (info  Jacoba Kegel-Burger), Ali Martino (info Jacoba Kegel-Burger) en Jacoba  Kegel-Burger (info zijzelf). 
Menu Menu terug naar familiegeschiedenis