Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Middelbare school

Terug naar index boeken
Terug naar Benjamin Burger
Terug naar jeugd en lagere school


Terug naar Hoofdmenu


Naar werken begin


Middelbare schooltijd
In een opgenomen interview vertelde pa mij over deze tijd.
Op zijn 12e (1928) ging hij op de HBS. Dit was in de Hofstedestraat in Rotterdam. Er waren twee gymlokalen, één voor de meisjes en één voor de jongens. In het begin kreeg hij een algemene opleiding tot aan de derde klas. De eerste drie jaren verliepen zonder noemenswaardige problemen. Samen met Jan Bekker waren zij wel de jongsten van de klas. In het vierde leerjaar kregen ze vakken die gericht waren op economie en staats-huishoudkunde. Dat liep niet zo lekker en hij stond er niet zo best voor. De directeur raadde hem aan (ze waren ongeveer halverwege het schooljaar) om de klas over te doen. Pa heeft zich daartegen verzet en heeft zich dusdanig ingespannen dat hij er toch in slaagde over te gaan. En hij had zelfs best wel goede cijfers gehaald.

In zijn derde schooljaar gebeurde er iets raars. Ze moesten als klas een paar dagen achtereen nablijven. Wat was er gebeurd? Wel, door een waterstoker was er een zak kolen geleverd aan één van de andere leraren. Maar die zak kolen was helemaal niet door hem besteld, maar de waterstoker wilde toch geld zien. Dezelfde leraar had zo al meer dingen geleverd gekregen, die hij nooit besteld had. Ze wisten niet wie hier achter zat, maar er werd gedacht dat het iemand uit de klas van pa moest zijn. En daarom moesten ze nablijven, zodat misschien de dader zich wel zou melden. Dit nablijven duurde ongeveer een half uur. Thuis moest pa verklaren waarom hij later thuiskwam. Uiteindelijk bleek dat het een aantal leerlingen uit de vierde klas was die het gedaan hadden. Die zijn bij een waterstoker of zo langs geweest en hebben gezegd dat ze daar en daar kolen konden leveren, aan een leerkracht waaraan ze misschien een hekel aan hadden. Bij een waterstoker kon je onder andere heet water krijgen en ook kolen. Na hun bekentenis zijn zij direct van school verwijderd.

Het was ook in de tweede of derde klas dat ze les kregen van een arts. De jongens en de meisjes kregen dan apart voorlichting. Over de voortplanting van de mens. Daar leerden ze ook de omgang met de meisjes en alles wat daarover te vertellen is. Dat heeft de arts ook bij de meisjes gedaan, over de omgang met de jongens. Pa heeft er goed kennis van genomen.

Het was ook in de derde of vierde klas dat hij de beginselen van de radiotechniek geleerd heeft. Dit kwam hem op een gegeven moment goed van pas. Want de onderburen bij pa, de familie Van der Avoord, had er een gewoonte van gemaakt om regelmatig hun radio knoeihard aan te zetten. Pa zat in die tijd er vlak boven in een klein kamertje te studeren. Het geluid hinderde hem om zich bij het leren goed te kunnen concentreren. Zijn ouders hebben hierover bij de onderburen melding van gemaakt dat hun zoon zit te studeren en of ze daar rekening mee wilden houden. Dit heeft echter maar kort geduurd, want korte tijd later stond de radio weer regelmatig hard aan.

Dankzij de radiotechniek die pa op school had geleerd, had hij ook geleerd hoe je een soort stoorzender kon maken. Hij heeft toen een zogenaamde Ruhmkorfinductor gebouwd. Deze verstoort alle radio uitzendingen binnen een bepaalde straal. Het zorgt ervoor dat de radio een akelig gekraak uitzendt. Door de spoel te draaien kon hij zo de radio van de benedenburen storen. Telkens als de radio hard werd aangezet zette pa zijn stoorzender aan, net zolang totdat ze beseften, na soms flink gescheld door dat gekraak, dat ze de radio wat zachter moesten zetten. Pas later heeft pa tegen zijn vader verteld wat hij had gedaan.
Noot: volgens mij heb ik dit apparaatje nog van hem, al is het wel aardig in verval geraakt.

Pa heeft aan het einde van zijn schooljaren nog gecorrespondeerd met een meisje in Zuid Afrika. Zij heeft hem nog gevraagd om naar Zuid Afrika te verhuizen.

Op 6 maart 1933, zijn examenjaar, werd zijn jongste zus Tini (Trijntje) geboren.


In het examenjaar is aan zijn rapport te zien, dat pa niet zo'n talenknobbel had. Voor Frans, Engels en Duits stond hij flink onvoldoende. Toch slaagde hij dat jaar voor zijn examen. Hieronder ziet u het rapport, ingevuld tot en met het tweede rapport (Paasrapport).


Terug naar boven


 
 
 
E-mailen
Map