Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Egyptische goden


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Chinese goden


Terug naar Hoofdmenu


Naar Germaanse goden


Naam van de godheid
Aah
Abundantla
Agathos Daimon
Ahti
Aken
Aker
Amathaunta
Amaunet
Amenhotep

Amentet

Amon
Ammit
Ammon-Ra
Amn
Anat

Andjety

Anhur
Anit
Anouke
Anuket
Anubis
Anti
Apademak
Apis
Apophis

Astarte

Aton
Atum
Ba
Ba-Pef
Bab
Bastet
Bat
Bes

Beset

Buto
Chenti-Cheti
Chenti-Irti
Chepri
Cherti
Chons

Chontsamenti
Dedun
Dua
Duamutef
Geb
Hapy
Hapi
Harachte
Harendotes
Harmakhis
Har-Nedj-Hef
Haroeris
Harpakhrad
Hathor

Hatmehit
Hauhet
Hedetet
Heget
Heh
Heka
Heket
Hemsut
Henet
Heptet

Herishep
Heru-Behudti
Hesa
Hez-ur
Horus

Ihy
Imentet
Imhotep
Imiut
Inmutef
Iptet
Isis

Joh
Kauket
Kebechet
Kek
Ken
Khem
Khnum
Maat
Mafdet

Mahes
Mehet-Uret
Menhit
Mendes
Menthu
Meret
Meretseger
Meshkenet

Min

Mnevis
Moet / Mut
Naunet
Nef
Nekhbet
Nefertem
Nehebkau
Neith
Neper
Nepit
Nephthys
Noet / Nut
Onuris
Osiris

Petbe
Ptah
Qedesh
Ra
Renenutet

Renepet
Reret

Reshep
Sachmet
Sag
Sahu
Satet
Sebek
Seker
Sekhmet
Selket
Sepa
Septu

Serapis
Seshat
Sesmu
Seth
Shai
Shed
Shenty
Shu
Sokaris

Sopdet
Tatenen
Taweret
Tefenet

Thoeris
Thoth

Tutu
Unut
Uneg
Un-Nefer
Wadjet
Wadj-Wer

Waset
Wepwawet


Omschrijving functie
Maangod van de tijd
Godin van de vruchtbaarheid
God van de goede geest
Godin van de haat en angst
God schipper van de dood
Aardgod poortbewakers naar de onderwereld
Zeegodin
Moedergodin oergodin en van de noordenwind
God van architectuur gebouwen en bouwwerkzaamheden
Godin van de onderwereld waar de zon ondergaat
Oppergod koning en zonnegod van alles
God van de vergelding
Oppergod en de zonnegod
Godin van de onderwereld
Godin van de oorlog, seksualiteit en vruchtbaargeid
God van de onderwereld en van de wedergeboorte
Oorlogsgod
Godin van de onderwereld
Godin van de oorlog
Godin van de Nijl - waterzuivering
God van de dood en begrafenissen
God van de veermannen
God van de oorlog
Vruchtbaarheidsgod
God van de chaos, duisternis en donkere krachten
Godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog
Zonnegod
Oppergod en zonnegod
God van de vruchtbaarheid
God van de ellende en vrees
God onderwereldgod
Godin van de vreugde, dans, muziek en feest
Godin koeiengodin van de vruchtbaarheid
God beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen
Godin beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen
Godin beschermgodin
God
Godin hemelgodin van de rechtspraak
God van de vernieuwing en wedergeboorte
God de veerman van de dood
God maangod oraklegod beschermer tegen ziekten
God van de dood
God van de rijkdom, weelde en welvaart
God van de toiletten en sanitaire voorzieningen
God van de darm en maag
God van de aarde, vruchtbaarheidsgod
God beschermer van de longen
God van de Nijl
God van de ochtendzon
God beschermgod van de onderwereld
God zonnegod van de rijzende zon
God beschermgod van de doden
God van het licht en beschermgod
God van de stilte en zwijgzaamheid
Godin van de liefde, godenkoningin, moedergodin
Godin visgodin
Godin van de onmeetbare oneindigheid
Godin
Godin van de zwangerschap en geboorte
God van de lucht en oneindigheid
God van de magie en toverkunst
Godin van de zwangerschap en geboorte
Godin van het noodlot
Godin
Godin van de rust en verjagen van kwade dromen
God van de vruchtbaarheid
God van de brandende zon
Godin van de melk
God van de onderwereld
God hemelgod, opperbeschermgod van de hemel
God van de muziek de sistrum
Godin van de dood
God van de geneeskunde, wijsheid en kennis
God van de bescherming in de onderwereld
God die de hemel op zijn plaats houdt
Godin van de geboorte
Godin moedergodin en symbool van vruchtbaarheid
God maangod
Godin van de donkere chaos
Godin van de waterzuivering
God van de oerchaos
Godin van de liefde
God vruchtbaarheidsgod van de voortplanting
God van de vruchtbaarheid en pottenbakkers
Godin van de waarheid, orde, rechtvaardigheid
Godin beschermgodin tegen slangen en zondaars
God van de zomerhitte
Godin hemelgodin
Godin van de oorlog
God natuurgod
God van de oorlog
Godin van de zang en dans
Godin beschermgodin van de doden
Godin geboortegodin van de bevalling en verloskunde
God vruchtbaarheidsgod voortplanting van dier en plant
God zonnegod
Godin koningin van de goden, moedergodin
Godin van de oceaan
God onderwereldgod
Godin moeder en giergodin
God van de parfum (lotusbloem) en de zon
God bewaker van de poort naar de onderwereld
Godin van de oorlog, wevers en jagers
God van het graan
Godin van het maïs
Godin van de begrafenissen en de geboorte
Godin hemelgodin
God oorlogsgod en jachtgod
God koningsgod van de dood, vruchtbaarheid en landbouw
God van de wraak
God van de vruchtbaarheid en ambachtslieden
Godin van de liefde en schoonheid
God opper- en zonnegod
Godin van de oogst, vruchtbaarheid, fortuin en welvaart
Godin van de jeugd en lente
Godin geboortegodin, beschermster bij bevallingen
God van de oorlog en gevechten
Godin van de woestijn
Godin van het noodlot
Godin van de jacht
Godin van de Nijl
God vruchtbaarheidsgod van het water
God van de dood en de begrafenis rituelen
Godin van de oorlog en geneeskunde
Godin beschermgodin van giftige beten
God van de vruchtbaarheid en duizendpoten
God oorlogsgod van bescherming en verdediging
God van de genezing, landbouw en onderwereld
Godin van het schrift en wijsheid en kennis
God van het maken van olie en wijn
God van de chaos, woestijn, onvruchtbaarheid
God van de goede noodlot
God van de bescherming en veiligheid
Godin
God van de droge lucht
God van de vruchtbaarheid, aarde en de dood begrafenis
Godin van ster Sirius en de Nijl
God van de plantengroei
Godin beschermgodin bij geboorte
Godin van de vochtigheid, nattigheid, regen, dauw
Godin beschermgodin van de geboorte
God van kunst, wetenschap, astronomie en letterkunde
God beschermer tegen demonen
Godin
God van de planten
God rechter van de doden
Godin beschermgodin van de farao
God vruchtbaarheidsgod van meren en ondiepe wateren
Godin beschermer van de jeugd
God van de dood, oorlog en begrafenis


Eventueel bijbehorend symbool enz.


slang
wesp ; nijlpaard

leeuw ; krokodil ; nijlpaard


jakhals

leeuw
stier
slang

vogel

baviaan
kat

cobra
valk, krokodil, god
valk
kever
ram


hond


jakhals
gans
baviaan


valk


valk

koe

vis
slang
schorpioen
kikker


kikker

pelikaan
slang

ram


baviaan
valk


nijlpaard
slangramleeuw

leeuw

valk

cobra
Stier
gier, zwaluw


gier

schorpioen
koe


valknijlpaard


krokodil
valk
leeuw
schorpioen
duizendpoot

aardvarken

slang, schorpioen, krokodil
koe

nijlpaard


nijlpaard
ibis

leeuw, slang
haas


gier, slangwolf, jakhalsTerug naar Chinese goden


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar HoofdmenuNaar Germaanse goden


 
 
 
E-mailen
Map