Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Egyptische goden


Terug naar Chinese goden


Terug naar index Godenwereld
Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu


Naar Germaanse goden


Naam van de godheid
Aah

Abundantla

Agathos Daimon

Ahti

Aken

Aker

Amathaunta

Amaunet

Amenhotep


Amentet


Amon

Ammit

Ammon-Ra

Amn

Anat


Andjety


Anhur

Anit

Anouke

Anuket

Anubis

Anti

Apademak

Apis

Apophis


Astarte


Aton

Atum

Ba

Ba-Pef

Bab

Bastet

Bat

Bes


Beset


Buto

Chenti-Cheti

Chenti-Irti

Chepri

Cherti

Chons


Chontsamenti

Dedun

Dua

Duamutef

Geb

Hapy

Hapi

Harachte

Harendotes

Harmakhis

Har-Nedj-Hef

Haroeris

Harpakhrad

Hathor


Hatmehit

Hauhet

Hedetet

Heget

Heh

Heka

Heket

Hemsut

Henet

Heptet


Herishep

Heru-Behudti

Hesa

Hez-ur

Horus


Ihy

Imentet

Imhotep

Imiut

Inmutef

Iptet

Isis


Joh

Kauket

Kebechet

Kek

Ken

Khem

Khnum

Maat

Mafdet


Mahes

Mehet-Uret

Menhit

Mendes

Menthu

Meret

Meretseger

Meshkenet


Min


Mnevis

Moet / Mut

Naunet

Nef

Nekhbet

Nefertem

Nehebkau

Neith

Neper

Nepit

Nephthys

Noet / Nut

Onuris

Osiris


Petbe

Ptah

Qedesh

Ra

Renenutet


Renepet

Reret


Reshep

Sachmet

Sag

Sahu

Satet

Sebek

Seker

Sekhmet

Selket

Sepa

Septu


Serapis


Seshat

Sesmu

Seth

Shai

Shed

Shenty

Shu

Sokaris


Sopdet

Tatenen

Taweret

Tefenet


Thoeris

Thoth


Tutu

Unut

Uneg

Un-Nefer

Wadjet

Wadj-Wer


Waset

Wepwawet


Omschrijving functie
Maangod van de tijd

Godin van de vruchtbaarheid

God van de goede geest

Godin van de haat en angst

God schipper van de dood

Aardgod poortbewakers naar de onderwereld

Zeegodin

Moedergodin oergodin en van de noordenwind

God van architectuur gebouwen en bouwwerkzaamheden

Godin van de onderwereld waar de zon ondergaat

Oppergod koning en zonnegod van alles

God van de vergelding

Oppergod en de zonnegod

Godin van de onderwereld

Godin van de oorlog, seksualiteit en vruchtbaargeid

God van de onderwereld en van de wedergeboorte

Oorlogsgod

Godin van de onderwereld

Godin van de oorlog

Godin van de Nijl - waterzuivering

God van de dood en begrafenissen

God van de veermannen

God van de oorlog

Vruchtbaarheidsgod

God van de chaos, duisternis en donkere krachten

Godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog

Zonnegod

Oppergod en zonnegod

God van de vruchtbaarheid

God van de ellende en vrees

God onderwereldgod

Godin van de vreugde, dans, muziek en feest

Godin koeiengodin van de vruchtbaarheid

God beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen

Godin beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen

Godin beschermgodin

God

Godin hemelgodin van de rechtspraak

God van de vernieuwing en wedergeboorte

God de veerman van de dood

God maangod oraklegod beschermer tegen ziekten

God van de dood

God van de rijkdom, weelde en welvaart

God van de toiletten en sanitaire voorzieningen

God van de darm en maag

God van de aarde, vruchtbaarheidsgod

God beschermer van de longen

God van de Nijl

God van de ochtendzon

God beschermgod van de onderwereld

God zonnegod van de rijzende zon

God beschermgod van de doden

God van het licht en beschermgod

God van de stilte en zwijgzaamheid

Godin van de liefde, godenkoningin, moedergodin

Godin visgodin

Godin van de onmeetbare oneindigheid

Godin

Godin van de zwangerschap en geboorte

God van de lucht en oneindigheid

God van de magie en toverkunst

Godin van de zwangerschap en geboorte

Godin van het noodlot

Godin

Godin van de rust en verjagen van kwade dromen

God van de vruchtbaarheid

God van de brandende zon

Godin van de melk

God van de onderwereld

God hemelgod, opperbeschermgod van de hemel

God van de muziek de sistrum

Godin van de dood

God van de geneeskunde, wijsheid en kennis

God van de bescherming in de onderwereld

God die de hemel op zijn plaats houdt

Godin van de geboorte

Godin moedergodin en symbool van vruchtbaarheid

God maangod

Godin van de donkere chaos

Godin van de waterzuivering

God van de oerchaos

Godin van de liefde

God vruchtbaarheidsgod van de voortplanting

God van de vruchtbaarheid en pottenbakkers

Godin van de waarheid, orde, rechtvaardigheid

Godin beschermgodin tegen slangen en zondaars

God van de zomerhitte

Godin hemelgodin

Godin van de oorlog

God natuurgod

God van de oorlog

Godin van de zang en dans

Godin beschermgodin van de doden

Godin geboortegodin van de bevalling en verloskunde

God vruchtbaarheidsgod voortplanting van dier en plant

God zonnegod

Godin koningin van de goden, moedergodin

Godin van de oceaan

God onderwereldgod

Godin moeder en giergodin

God van de parfum (lotusbloem) en de zon

God bewaker van de poort naar de onderwereld

Godin van de oorlog, wevers en jagers

God van het graan

Godin van het maïs

Godin van de begrafenissen en de geboorte

Godin hemelgodin

God oorlogsgod en jachtgod

God koningsgod van de dood, vruchtbaarheid en landbouw

God van de wraak

God van de vruchtbaarheid en ambachtslieden

Godin van de liefde en schoonheid

God opper- en zonnegod

Godin van de oogst, vruchtbaarheid, fortuin en welvaart

Godin van de jeugd en lente

Godin geboortegodin, beschermster bij bevallingen

God van de oorlog en gevechten

Godin van de woestijn

Godin van het noodlot

Godin van de jacht

Godin van de Nijl

God vruchtbaarheidsgod van het water

God van de dood en de begrafenis rituelen

Godin van de oorlog en geneeskunde

Godin beschermgodin van giftige beten

God van de vruchtbaarheid en duizendpoten

God oorlogsgod van bescherming en verdediging

God van de genezing, landbouw en onderwereld

Godin van het schrift en wijsheid en kennis

God van het maken van olie en wijn

God van de chaos, woestijn, onvruchtbaarheid

God van de goede noodlot

God van de bescherming en veiligheid

Godin

God van de droge lucht

God van de vruchtbaarheid, aarde en de dood begrafenis

Godin van ster Sirius en de Nijl

God van de plantengroei

Godin beschermgodin bij geboorte

Godin van de vochtigheid, nattigheid, regen, dauw

Godin beschermgodin van de geboorte

God van kunst, wetenschap, astronomie en letterkunde

God beschermer tegen demonen

Godin

God van de planten

God rechter van de doden

Godin beschermgodin van de farao

God vruchtbaarheidsgod van meren en ondiepe wateren

Godin beschermer van de jeugd

God van de dood, oorlog en begrafenis


Eventueel bijbehorend symbool enz.
slang

wesp ; nijlpaard

leeuw ; krokodil ; nijlpaardjakhalsleeuw

stier

slang

vogelbaviaan

kat

cobra

valk, krokodil, god

valk

kever

ram
hondjakhals

gans

baviaan

valk

valkkoe
vis

slang

schorpioen

kikker

kikkerpelikaan

slang


ram

baviaan

valk
nijlpaard
slangram


leeuwleeuwvalkcobraStier

gier, leeuw

gierschorpioen

koe
valk


nijlpaard
krokodil

valk

leeuw

schorpioen

duizendpootaardvarkenslang, schorpioen, krokodil

koe


nijlpaard
nijlpaard

ibis


leeuw, slang

haas

gier, slang


wolf, jakhalsTerug naar Chinese goden


Terug naar index Godenwereld
Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu
Naar bovenNaar Germaanse goden


 
 
 
E-mailen
Map