Website van Ben Burger
Mijn hobby's
Terug naar boek oom Leo


Terug naar Hoofdmenu


Jeugd


Voorwoord

Een speurtocht naar mijn onbekende oom Leo.

Al geruime tijd weet ik van mijn vader, dat zijn jongere broer, Leendert (Leo) Burger, geboren op 14 september 1924 in Rotterdam, in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen is omgekomen. Hij had er het niet graag over, iets wat ik me natuurlijk best kan voorstellen. Ook tijdens de interviews, die ik vanaf eind 2008 hield, kreeg ik er niet veel meer over te weten.
Pas na het overlijden van mijn vader, op 26 februari 2010, kwamen, bij het opruimen van zijn huis, allerlei foto’s en documenten tevoorschijn, die een breder licht wierpen op de geschiedenis van mijn onbekende oom. Hoe meer materiaal ik tevoorschijn haalde, hoe meer ik wilde weten. De gedachte pijnigt mij iedere keer, dat ik dit materiaal niet eerder boven water heb kunnen krijgen en er met mijn vader over heb kunnen praten. Dit betekent dat ik via andere bronnen de informatie boven water moet zien te halen.
Met de gevonden foto’s en documenten ben ik aan het werk gegaan. Zo heb ik op 6 juli 2010 een bezoek gebracht aan het Doorgangskamp Amersfoort, alwaar bleek dat zijn naam niet in de archieven voorkomt. Men was daar dan ook blij met de documenten, die ik had. Deze zijn daar gekopieerd en gearchiveerd en tegelijkertijd heb ik een oproep laten plaatsen via het Internationale Onderzoeks Instituut in Bad Ingolsen om meer te weten te komen.


Met mijn broer Adri en mijn vrouw Ank hebben wij in 2011 het kamp Bergen-Belsen bezocht. Daar troffen wij zijn naam aan in het “Gedenkbuch”. Daar hebben we nadere informatie gevraagd, via Bernd Horstmann over transporten van kamp Amersfoort naar Bergen-Belsen. Deze hebben nooit plaatsgevonden. Dhr. Horstmann heeft verschillende documenten van ons mogen kopiëren. Als dank hiervoor ontvingen wij de twee Gedenkboeken en de gekopieerde documenten op een CD.
Om erachter te komen hoe oom Leo in Bergen-Belsen gekomen is hebben we ontdekt na een gesprek met oom Gerard Beurkens in augustus 2011. Daar lieten wij de naam Neuengamme vallen en meteen reageerde hij hierop met de mededeling dat oma Burger dit ooit had gezegd.
In 2014 kreeg ik een pakket informatie via onderzoekers van kamp Amersfoort. Daaruit valt op te maken, dat oom Leo op 8 september 1944 op transport gezet werd naar N (alleen een letter). Uit het vorengaande moeten wij dan concluderen, dat dit de aanduiding voor kamp Neuengamme moet zijn.


Op zoek naar het spoor van oom Leo missen we alleen nog de datum waarop hij naar kamp Bergen-Belsen is overgebracht. Mogelijk dat dit in de naaste toekomst nog zal lukken.


Spijkenisse, mei 2015.

 
 
 
E-mailen
Map