Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Quotes en andere weetjes

Terug naar Quotes 2


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu


Naar Quotes 4


QUOTES 3


Fundamentalisten zijn humorloze mensen.

Tolerant voor vijanden,
behalve voor de vijanden van de tolerantie.


Hoe absoluter het geloof, hoe verkrampter het leven.Hoeveel waarheid heeft de mens nodig?
Hoeveel afstand kan een religie nemen
van haar eigen voorstellingen?

Nuchterheid legt als eerste het loodje in de benauwde
schimmellucht van het totalitaire denken.

Zelfcensuur als overlevingsstrategie is geen nachtmerrie
uit voorbije dictaturen, maar een noodzakelijke 
exercitie in het huidige Nederland.


Er rust blijkbaar een houdbaarheidsdatum op de vrijheid
die een individu en een natie kunnen verdragen.

Drie quotes uit Trouw van 18 december 2004
Vrijheid is het inzicht in de noodzakelijkheid.
Friedrich Engels

De menselijke waardigheid is het centrale thema dat gelovigen
en niet-gelovigen met elkaar verbindt.
Ingezonden brief van 31 december 2004


The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of tehmselves, and wiser people so full of doubts.
Bertand Russell


The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.
Winston Churchill


Wie niets weet en weet, dat hij niets weet, weet meer dan iemand die niets weet en niet weet dat hij niets weet.
Rob Schothuis, Hengelo (O)
De ware vrijheid is een gedeelde vrijheid,
die dienstbaarheid, transparantie, eerlijkheid
en zelfrelativering vereist.

Waarheid, goedheid en schoonheid behoren
tot een puur menselijke waarde.De kern van de menselijke vrijheid:
- Aan de ene kant wil de mens belangrijk gevonden worden en worden bejubeld;
- Aan de andere kant wil hij dienstbaar zijn.
3 basistaken voor ieder mens (ongeacht welke levensovertuiging ook):


1.
2.
3.

Zij moeten integer zijn;
Zij moeten verdraagzaam zijn jegens elkaar om het samen in een gemeenschap te kunnen uithouden;
En waar nodig moeten zij elkaar vermanen en corrigeren.
De scheidslijn tussen goede en slechte mensen valt niet samen
met de scheiding tussen "kerk" en "wereld".
Wees een goed mens,
Maar verspil geen tijd
Aan het bewijzen dat
Je een goed mens bent.

De grootste uitdaging is
Om jezelf te zijn in een
Wereld waarin iedereen
Probeert je iemand
Anders te laten zijn.Naar boven 
 
 
E-mailen
Map