Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Atheïstisch leven

Terug naar Humanisme


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu


Naar Evolutie


Leven zonder god verschaft een zekere vrijheid. Niet slechts in deze zin: vrij te zijn van de vrees voor god en duivel, vrij van zondebesef, vrij van een hele reeks van geboden en verboden, waarvan de godsdiensten bol staan.

Voor de atheïst (vrijdenker) betekent vrijheid ook niet onderworpen te zijn aan gangbare normen en het recht nemen daarvoor in de plaats zalf zijn koers uit te zetten. Atheïsten (vrijdenkers) zijn mensen, die er niet van houden anderen voor zich te laten beslissen, zij kiezen en beslissen bij voorkeur zelf. Zij komen op voor hun maatschappelijke en persoonlijke vrijheden, indien nodig ook voor vrijheid en recht van anderen, voor zover deze daartoe zelf niet bij machte zijn.

Strijd voor de rechten van onderdrukte minderheden, strijd tegen racisme, dictatuur, voor seksuele vernieuwing, vrije abortus, gelijke rechten voor vrouwen en mannen, tegen oorlog en oorlogsvoorbereiding, is voor de atheïst (vrijdenker) even belangrijk als het ontmaskeren van de reactionaire invloed van kerk en godsdienst.  De strijd voor de vrijheid van het individu, voor de rechten van de mens, heeft grenzen.

Onze vrijheden en rechten gelden niet onbeperkt. De grenzen liggen, waar de vrijheden en rechten van medemensen in conflict komen met de onze. Om een simpel voorbeeld te noemen: wij zijn vrij in ons eigen huis de radio keihard te laten spelen, maar de grens van deze vrijheid ligt daar, waar we met ons lawaai de medebewoners de kans ontnemen om rustig te praten, te lezen of te studeren of in het algemeen de buren overlast bezorgen daarmee.
Een ander voorbeeld: we mogen, als we dat willen, buiten, op straat, op het strand of waar dan ook uiting geven aan onze overtuiging, maar niet, wanneer anderen op dezelfde plaats reeds bezig zijn met een soortgelijke manifestatie.

We zijn voor vrijheid van meningsuiting, maar zijn ten eerste gebonden aan 'ieders verantwoordelijkheid aan de wet' en ten tweede aan onze eigen norm anderen niet te hinderen of te belemmeren in hun vrijheid van doen en laten. Voor ons is dit vanzelfsprekend. De vrijheid, die wij voorstaan, heeft niets te maken met bandeloosheid en nihilisme, waarvan sommige tegenstanders ons betichten.


Naar boven

 
 
 
E-mailen
Map