Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Reacties in de media

Goed, ik ben best wel een beetje fanatiek als het om mijn levensovertuiging gaat. En in de media (kranten, bladen, radio en tv) volg ik dan ook graag de discussies die hier betrekking op hebben. Zo knip ik reacties van mensen uit. Dit zijn veelal ingezonden brieven, die in de krant geplaatst worden. Hieronder een kleine bloemlezing van reacties.

Terug naar Overdenkingen


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu


Naar Artikelen


Reactie op: Christenen pesten
Nu mogen wij eindelijk
Niet-religieuze mensen in dit land hebben 2000 jaar onder de christelijke mores geleefd. Mogen we de volgende 2000 jaar onze eigen zin doen zonder te worden betutteld als we op zondag iets kopen of gaan sporten? Geloof wat je wilt, maar val ons niet lastig. ook niet-gelovigen hebben recht op hun levensovertuiging.
AD 18-03-2016

Niet-gelovige is de klos
De SGP verwijt D66 'christenpesten'. Tja, je kunt het natuurlijk ook omdraaien en stellen dat juist de niet- of andersgelovigen jarenlang flink zijn gepest door de Zondagswet en de vele andere voordelen die christelijke partijen, in wetgeving wisten om te zetten, hoewel ze een minderheid van het Nederlandse volk vertegenwoordigen. Nu we het toch hebben over het pesten van burgers: D66 pest al geruime tijd de doorsnee Nederlander die geen enkele toekomst ziet in een volwaardige Europese Unie. Feitelijk is dat dan weer de religie van D66. Een religie die, net als het geloof in een god, wetenschappelijk niet is vast te stellen. Vergeet daarbij ook niet de god met de naam Milieu. Als we even niet opletten kunnen we straks, net als ooit de Romeinen deden, voor iedere menselijke actie een god aanwijzen. En ja, als de christelijke partijen dan dreigen dat wij daardoor wellicht niet in de hemel komen, citeer ik graag Mark Twain die ooit zei: 'Ik hoef helemaal niet naar de hemel, ik ken er toch niemand.'
AD 17-03-2016

Reactie op: God en levenseinde
Het geloof is een sprookje
Je mag van mij geloven wat je wilt en daarnaar leven is ook je eigen keus. Laat gerust het einde van je leven aan je geloof over. Maar er zijn ook mensen die niet volgens een geloof leven. Zelf zie ik het geloof als een sprookje. En de hoofdpersoon uit dat sprookje kan dus niet bepalen wanneer het einde van mijn leven is. Dat wens ik zelf te bepalen en dat ben ik ook van plan, mocht deze vraag bij mij opkomen. Laat het gerust over aan je geloof, maar aanvaard ook dat er (een heleboel) mensen zijn die niet geloven. Ik respecteer jouw mening, maar verwacht dan ook respect voor mijn mening terug.
AD 28-10-2016

Supermarkten open met kerst
Kriebels van kerst zonder vrijheden
Wat een verademing om te lezen dat voor veel mensen kerst geen speciaal moment meer is. Een taboe wordt doorbroken. Ik krijg de kriebels van kerst. Wat een gedoe en opgeklopte hype. Ik ben geen christen en krijg elk jaar het kerstfeest in mijn maag gesplitst: verplichte vrije dagen, verplicht kaartjes sturen, verplicht naar vieringen op school, verplicht thuiszitten en geen boodschappen kunnen doen.
Pas op als je daar je ongezouten mening over geeft, dan valt een deel van de samenleving over je heen. Wat mij betreft dient een multiculturele samenleving zich niet volledig te voegen naar het kerstfeest. Lang leve de moderne tijd en daarbij behorende vrijheid om zelf te bepalen of je tijdens de kerstdagen boodschappen gaat doen of niet.
AD, kerst 2016

Denktank
Heidenen
Gelovigen, zo blijkt, hebben een groter vertrouwen in de democratie dan niet-gelovigen, schrijft Trouw (commentaar, zaterdag) naar aanleiding van het CBS-rapport over religie in de 21ste eeuw.
Opgegroeid met de overtuiging dan het rooms-katholicisme de waarheid in pacht had en niet-gelovigen 'heidenen' waren, moest ik ooit toch even met mijn ogen knipperen toen ik kennismaakte met het ouderlijk gezin van het meisje waarop ik verliefd was - en die nu nog mijn vrouw is. Het waren ongelovige mensen, maar met het hart op de goede plaats, bekommerd om hun medemensen, actief in de sociale beweging en ze zetten zich in voor een menswaardige samenleving. Zulke 'ongelovigen' zijn talrijk. Hun inzet en streven is niet afhankelijk van een beloning in een hiernamaals. Deze mensen worden op hun ziel getrapt door berichten dat ongelovigen minder maatschappelijk betrokken zouden zijn dan gelovigen. Alsof 'ongelovigen' een hanteerbare categorie is. Ik houd het erop dat die term ongenuanceerd wordt gebruikt door de media, daarbij materiële egoïsten, atheïsten, humanisten, vrijmetselaars, enzovoorts op één hoop gooiend.
Trouw, 04-08-2009

Denktank
Ongelijke strijd
Hoe je ook over de opvattingen van Geert Wilders denkt, het is toch wel vreemd dat hij zich straks tijdens zijn proces alleen maar kan beroepen op zijn grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Terwijl zijn islamitische 'tegenstanders' een dubbele verdedigingslinie hebben: het recht op vrije meningsuiting én het recht op vrijheid van godsdienst. Diezelfde ongelijkwaardigheid bestaat overal waar mensen met een (religieuze) geloofsovertuiging in debat zijn met mensen die 'nergens aan doen'. Bijvoorbeeld orthodoxe christenen met atheïstisch-humanisten. Naast hun recht op vrije meningsuiting, kunnen gelovigen zich óók nog beroepen op heilige boeken die hen een bepaald gedrag en opvattingen voorschrijven. Wordt het niet hoog tijd om aan deze geprivilegieerde status van godsdienst een eind te maken en gelovigen gewoon als mensen-met-een-mening te behandelen?
Alleen dan zal er sprake kunnen zijn van een gelijkwaardig maatschappelijk debat, uitsluitend gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting. Kortom: wordt het niet hoog tijd om artikel 5 uit de Grondwet te schrappen?
Trouw, 21-01-2010

Je kind wel of niet religieus opvoeden
Strikte scheiding
'Kinderen horen vrij te zijn van religie, en besnijdenis van jongetjes moet worden verboden'. Dat stelt atheïst en filosoof Floris van den Berg (AD 25-10-2014). Het enige dat religie oplevert zijn groepen mensen die denken de waarheid in pacht te hebben. De vrijheid die ze daarvoor hebben wordt door hen misbruikt om anderen hun zienswijze op te dringen en te beknotten in hun vrijheden. Scholen gebaseerd op geloofsovertuiging moeten verdwijnen. Dat geldt ook voor ritueel slachten. In onze moderne, democratische samenleving hoort een scheiding tussen religie en staat te zijn. Wil je toch een religie aanhangen? Prima, maar doe dat in je eigen tijd zonder anderen te hinderen. En wie zich middels besnijdenis wil verminken, moet dat vooral niet laten. Maar doe dat pas als je meerderjarig bent.
AD 27-10-2014

Column over kerstmis
Ik wens je fijne joelfeesten
Ik behoor tot diegenen die niet in een god geloven en ik voel mij daar heel goed  bij. Het feest van de wederkeer van het licht vier ik natuurlijk ook. Vroeger noemden ze dat het joelfeest, dus met veel herrie en eten. Oude gebruiken blijven gelukkig in stand. Dus mag ik je fijne joelfeesten wensen?
AD 22-12-2016

Column over kerstmis
Vrede zonder geloof
Als ooit het geloof zou worden afgeschaft, zijn er dan nog mensen die een gegronde reden hebben elkaar naar het leven te staan? Met geloof bedoel ik alle soorten van religie, waarvan er tot nu toe nog niet één zijn bestaansrecht heeft kunnen bewijzen. Alle goden die worden aanbeden zijn ontsproten ann het menselijk brein en worden verheerlijkt vanuit oude manuscripten. Vrede op Aarde kan ook worden bewerkstelligd zonder religie.
AD 24-12-2016


Terug naar boven


 
 
 
E-mailen
Map